Team

Kunstroute Hoogland

 

Hartelijke groeten,

Bestuur Kunstroute Hoogland

KLEINE LETTERTJESDISCLAIMERAlgemeen
Vereniging Kunstroute Hoogland (Kamer van Koophandel 57528225), hierna te noemen Kunstroute Hoogland, verleent u hierbij toegang tot kunstroutehoogland.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Kunstroute Hoogland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Kunstroute Hoogland.


Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kunstroute Hoogland.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kunstroute Hoogland en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kunstroute Hoogland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.